?

Log in

Nova E-kurso de MASI

12.09.2012, merkrede, okazis organiza kunveno de nova E-kurso
(versxajne, tio estos "Uzu") kaj enkonduka E-leciono gvid'de Mirina.
Partoprenis 8 novuloj. La grupo estas agxe homogena (poststudenta)
kaj lasis bonan impreson.

La unua leciono okazos la sekvan mardon (18.09.12) en la logxejo de
unu el la kursanoj, m. "Kolomenskaja".

Invitu malfruigxintojn aligxi!

10 lecionoj po 2,5 horoj, 3800 r. por la kurso.

KKK-1

La 6-an de septembro fruktodone pasis la 1-a Komuna Kluba Kunveno.
El 42 klubanoj gxin vizitis 11 aktivuloj: Mirina, Klera, Ocxjo, AndreMor,
Svetko, Kajto, Forgxisto, Nikos, Rocxjo, Somera, Unuel.
Cxar cxiuj estis vere bonparolantaj, la kunveno preskaux plene pasis en Esperanto.
Kredeble, la KKK-1 atingis la celon: konsciigi la homojn pri la klubaneco, la
klubaj taskoj, la bezono intersxangxi informojn, diskuti, labori kaj kunlabori,
aktivi en la klubaj retejoj ktp.
Estis vaste diskutataj SAT-temoj.
Cxiuj enskribigxis por la decembra KER-ekzameno,
plejmulto esprimis intereson por la kurso "Verda lampo" - kiun Ocxjo pretas
gastigi.
Forgxisto surprenis ekzorgi pri la kluba retejo
en Fb kaj memorigis pri ebla kunlaboro kun la germana E-urbo Hercberg.
Nikos invitis dezirantojn al la teatra trupo "Manpremo" kaj proponis kunlaboron
kun finnlandaj espoj.
Svetko rakontis pri sia somera E-kurso kaj konsenis aligxi al la instruista teamo
de la MASI-lernejo.
Somera sin proponis al la organiza teamo de MLF.
Ocxjo aligxis al administrantoj de la kluba grupo Vk.
Laux iniciato de Kajto oni decidis renkontigxi regule - 1-foje dum monato.

Koran dankon al Ocxjo pro la gastigado!

KKK-1 (06.09.2012)

Karaj samklubanoj!

Mi arde invitas vin ĉiujn – kaj ankaŭ la esperantistojn, kiuj intencas (re)membriĝi al la klubo (paginate 150 rublojn) – partopreni la Komunan Kluban Kunvenon (KKK),
kiu okazos
la la 6-an de septembro 2012, ĵaŭde,
je la 19.30
en la loĝejo de Oĉjo:
str. Zamorjonova, 41, loĝ. 43, meza enirejo, 4a etaĝo, kodo 10k1297
(m. “Ulica 1905 goda”, 1a vagono el centro, la domo situas post McD),
tel. de Oĉjo: 8-916-677 59 35
mia tel: 8-905-796 61 99

Ni priparolos Kluban Statuton kaj planojn por la komenciĝanta duonjaro: instruadon, publikajn prelegojn, enhavon de estontaj KKK kaj KoRoj, KER-ekzamenojn, organizon de ЕДЯ kaj ММФЯ-7, kreon de lingvistika frakcio ĉe SAT ktp (laŭ viaj proponoj), la kluban paĝaron
http://ek-masi.weebly.com/
+aliajn klub-koncernajn internet-resursojn
- kaj ankaŭ pri kio kiu deziras okupiĝi.

Bonvenas manĝetaĵoj por teumado.

Mi ege atendas vin!

Ĉiam via
Mirina

FESTO-2012

La tradica muzika E-festivalo en Francio: FESTO-2012, auxgusto

Aperis informo pri la ekskursoj:
Losano (kiel mi supozis) kaj
Bezancono (franca mezepoka urbeto kun granda kastelo).

La antauxkongreso, mi esperas, okazos en Lion (delonge de mi
aspirata), pri antauxkongreso mi nenion imagas.

Estas informo ankaux pri kelkaj partoprenontaj muzik-grupoj.

Aligxu senprokraste (por sukcesi ricevi la invitilon)
en la pagxaro
http://festo2012.esperanto-jeunes.org/

Tie jam estas nia klubano Ilgiz - kio gxojigas! Nu, kaj mi, kompreneble.

KER-ekzameno en Moskvo!!!

Karaj!

Kun gxojo mi informas vin, ke ankaux en Moskvo
la 9-an de junio 2012 (estas LABORA sabato, atenton!)
pasos la KER-ekzameno - kadre de Tutmonda Skriba E-Ekzamensesio.
La ekzameno konformas al la postuloj de la Konsilio de Europo kaj difinas lingvokonajn normojn.
La ekzameno okazas samtempe en dekoj da urboj de la mondo,
estas 3-nivela (B1, B2 kaj C1),
pagata (kovene: 900 r, 1000 r, 1100 r)
kaj cxe sukceso garantias al la ekzamenito la internacian Diplomon pri
la konven-nivela E-scio de la Sxtata Lingvoekzamena Centro (ITK) en Budapesto, kie
Esperanto trovigas inter la sxtate rekonataj fremdaj lingvoj kaj kadre de ties ekzamensistemo
havas la samajn rajtojn kiel la aliaj fremdaj lingvoj.

La novaj ekzamenoj de UEA lau la Komuna Europa Referenckadro (KER) nun estas ellaboritaj
(el la 6 ekzistantaj) en niveloj B1, B2 kaj C1. La fakto, ke la nova ekzameno konstruigis baze
de la europaj normoj, signifas, ke ties atestilon oni oficiale agnoskas kaj traktas kiel
la aliajn lingvoekzamenajn diplomojn, akreditigitajn de ALTE.
Mem la atestilo estas impona, oficiala dokumento, verkita en 4 lingvoj (Esperanto, angla,
germana kaj franca).

Cxi-jare la evento unun fojon okazas en Rusio. Indas aligxi, karaj!
Nun ni devas tre rapide kompili la liston de la interesitoj. Tiuj
homoj ricevos pliajn klarigojn.
Bonvolu urgxe anonci vin al mi!

Artikolo por "La Ondo de Esperanto"

Por “La Ondo de Esperanto”

APERO-6

“Apero-6” estas tradicia E-renkontiĝo de la Moskva junulara Esperanta klubo EK MASI. Ĉi-foje ĝi okazis la 16-18-an de marto 2012 en apudmoskva bien-ripozejo “Jerŝovo”. La aranĝo celas engaĝon en E-lingvan medion de la klubanoj kaj kursfinintoj. Tial ne nur ĉiuj programeroj, sed ankaŭ ĉiutagecaj kaj personaj komunikadoj okazas ĉi tie nur en Eperanto, kion facilis konstati, ĉar ĉiuj 45 partoprenantoj kune loĝis en unu dometo. Duono da aperanoj estis gejunuloj antaŭtridekjaraj, 6 el ili ankoraŭ lernas la bazan kurson. Multe helpis al la elstare firma lingva disciplino partopreno de spertuloj, inter kiuj estis 10 gastoj el aliaj urboj. La persono de tiu ĉi “Apero” estis, sendube, Mikaelo Bronŝtejn, kiu prelegis pri la fratoj Strugackij kaj prezentis unu el siaj brilaj koncert-rakontoj el la historio de SEJM. Koncertis ankaŭ Mikaelo Povorin kaj Lena Melnikova. Specifikeco de tiu ĉi aranĝo estis abundo de bonegaj gitaristoj-kantistoj: Sergeo Straŝnenko el Rigo, Svetlana Dudaleva el Jaroslavl, Oĉjo Ĉajka el Moskvo. La riĉega programo konsistis ankaŭ el esperantologiaj kaj lingvistikaj prelegoj, teatraĵeto, poezi-kanta vespero, dancklasoj, metiejoj pri desegnado kaj pupet-farado, senĉesaj amuzaj lingvaj ludoj kaj komunaj kantadoj kaj, vere, multo alia. La modela celkonformeco kaj altega lingva kaj programa nivelo venigas nin al la preteco pli aktive inviti al la aranĝo eksterlandajn esperantistojn. Ni volonte faras tion pere de “La Ondo”!
“Apero-7” estas planata por la 22-24 de februaro 2013. Bonvenon!

Irina Gonĉarova,
kunordiganto de EK MASI
mirinda.strigo@gmail.com

Kiel ne necesas agiti por Esperanto!

La filmeto de francaj esperantistoj:

Saluton, karaj!

Mi prezentas al via atento la anoncon de mia arangxo, kiu okazos dum
MLF la 12.02.12 en RUDN
(la cxefa korpuso, strato Mikluhxo-Maklaja,6).
Komenco de la MLF estas je la 11.00,
la programero pasos en la 5a paralelo, 16.20-17.00
Aligxu aktive!
***

Познакомьтесь: Esperanto-клуб

Друзья, знаете ли вы, что Фестивали языков – это одна из форм работы эсперанто-клубов,
действующих во многих городах мира, в том числе, и в Москве? Почему такие фестивали
инициируются именно эсперантистами, чем ещё занимаются эсперанто-клубы, каким образом
можно выучить здесь международный язык эсперанто и активно использовать его на практике –
об этом мы расскажем вам на нашей встрече. И обязательно все вместе споём каноны
на эсперанто – красиво и весело!

Karaj samideanoj! Venu amase al la arango! Gia programo fakte dependos de la publiko.
Se venos neesperantistoj, ni rakontos al ili pri kluba agado kaj kantigos ilin.
Se venos nur espoj – ni parolos en Esperanto, konatigos kun novuloj, intersangos novajojn,
parolos pri E-aferoj en niaj urboj, guos nian amikan etoson. Mi mem goje atendas la renkonton
kun vi!

Ждём всех!
Координатор эсперанто-клуба EK MASI
директор Московского фестиваля языков
Ирина Гончарова

APERO-6. Informletero 1.

APERO-6
2-4.03.2012
Moskva regiono

Karaj esperantistoj, samideanoj miaj!

Mi gxojas gxojigi vin per gxoja gxojajxo ;) La tradicia Esperanta
renkontigxo de EK MASI "Apero-6" okazos ankaux en la jxusveninta jaro, la 2-4 de marto, en la sama apudmoskva bien-ripozejo "Jersxovo". Arde mi
invitas cxiujn esperantistojn, speciale komencantojn kaj progresantojn, kiuj emas evolui sian E-paroladon aux jam bone parolas Esperanton. Neparolantajn Esperante lingvostudantojn mi kore invitas al psikologia trejnado de dudiurna silentado en pure Esperanta medio.

La plentempa partopreno kostas 3000 rublojn, kio inkluzivas logxadon en
2-3-lokaj cxambroj kun 2 tranoktoj, 3-fojan abundegan kaj varian mangxadon, aligx- kaj programkotizojn. Niaj logxcxambroj trovigxas en aparta dometo kun necesejoj kaj dusxejoj, ankaux kun granda ripozcxambro, kie pasos la komunaj endomaj arangxoj. Cxar la dometo situas en pitoreska naturo kaj la ripozejo disponigas diversajn distrajxojn kaj sportajxojn, ni multe amuzigxos ankaux
eksterdome.

Se vi volas aligxi, bonvolu sendi vian plenan nomon al la adreso de
organizantoj <apero6@mail.ru>. Bonvolu fari tion lauxeble plej rapide, cxar se estos multaj dezirantoj, eblos mendi aldonajn lokojn.

Atenton! En tiu cxi jam mendita dometo estas nur 21 kusxlokoj! Por
garantiite trafi gxin bonvolu rapide mendi la liton kaj kaze, se vi estas moskvano, transdoni al mi unu dekonon de la monsumo - 300 rublojn (cxar dum du semajnoj mi devas antauxpagi la dometon). Se vi ne estas moskvano, simple informu pri via alveno kiel eblas plej baldaux!

Grave!!! La arangxo, kiel cxiam, estos strikte E-parola, do, ni ne toleros iun ajn krokodiladon en la dometo. Tamen, por ebligi partoprenon de familianoj, ni pretas lui apudan dometon por esperantistoj, venontaj kun infanoj aux geedzoj, neparolantaj Esperanton. La familianoj povos bonege ripozi, dum esperantistoj de la familio partoprenos la E-programon. Por mendi la lokojn en la najbara dometo mi urgxe bezonas scii, cxu tio estas bezonata. Bonvolu tuj informi min, cxu venos kun vi neesperantistoj kaj kiom da litlokoj vi bezonas. Faru tion nepre antaux la 23-a de januaro.

Cxiuj kontribuoj al la programo estos arde akceptitaj! Speciale tiuj, kiujn "Aperoj" ankoraux ne spertis! N.B. Por la programkontribuantoj estos rabatoj.

Bonvenon!!!

Nome de EK MASI
Irina Goncxarova

PS: Pliajn detalojn ricevos la aligxintoj en la Informletero-2.
sukcese pasis la 30-an de oktobro en la Padagogia koleĝo №5 en Moskvo.Du kialoj kauzis ĝian aperon: foresto de konvene granda ejo por la ordinara Moskva LF kaj okulfrapa abundo de registriĝantaj lernejanoj kaj lernejaj instruistoj (pli ol 90). La organizantoj – kiel ĉiam kaze de Moskvaj LF tio estis la Moskva junulara E-klubo “EK MASI” – staris antaŭ elekto: tute ne okazigi la festivalon ĉi-jare kaj plu serĉadi la ejon aŭ okazigi ties malgrandan version. La aferon solves la registriĝo de 42 lernejanoj el la urbo Kaluga, planintaj veni pro la LF al Moskvo dum la lernejaj ferioj. Trompi esperojn de tiu ĉi grupo ni ne rajtis. Do – estu la nova festivalo – speciale por Lernejanoj!

Post la decido mi tuj skribis al ĉiuj aliĝintaj gvidantoj de la lernejaj grupoj, por precizigi iliajn intencojn kaj esperojn lige kun la LFL, kaj ĉiuj detale kaj deligente respondis miajn demandojn. Mi eksentis, ke parolas kun vere interesitaj homoj, ke ni eble povus esti kolegoj, kune laborantaj por evoluigo de LFL.Kaj en la programo de la festivalo aperis nova programero: “Diskutrodo: kiel disvastigi la lingvofestivalan movadon?”. Anticipante la eventojn, mi diru, ke rezulto de tiu ĉi diskuto estis planado de LFL en Kaluga.
Pro manko de tempo ni ne strebis adapti tiun ĉi festivalon al la interesoj de lernejanoj (kion tutcerte ni faros, se la MLFL iĝos tradiciaj). La kaŭzita “adaptigo” estis nur en duoble malpli granda kvanto da programeroj kompare kun la, ekzemple, antaŭa MLF.
Do, estis prezentita “nur” 34 lingvoj (el kiuj 11 – dufoje, Esperanto - trifoje) kaj 10 prelegoj. La diapazono estis kutime vasta: de popularaj (kiel la japana) ĝis nekonataj (kiel la afrika jaure), de vaste disvastigitaj (kiel la hispana) ĝis formortantaj (kiel la liva), de la antikvaj (kiel la antikva rusa) ĝis la junaj (kiel ivrit). Ĉijare senkonkurence kiel planlingvo solis Esperanto.
Kiel kutime, la esencan programon kadris la Solena Malfermo kun kelkaj koncerteroj kaj la Solena Fermo, kiu laŭ si mem estas fakte la Koncerto. Ambaŭ pasis bonege. Tio signifas, ke ĉio komenciĝis kaj finiĝis perfekte laŭplane kaj ke la kvalito de la artaĵoj estis vere bonega. Speciale indas mencii la anoncaranĝadon de la ferma koncerto, organizitan kiel vojaĝo de Elli-Doroty en la Oz-Lando al la sorĉisto Gudvin. Ĝi estas unu el la meritoj de la nova MLF-teamo, pri kiu nepras diri almenaŭ kelkajn vortojn.

MLFL estis realigita de la draste renovigita teamo, kiu kreiĝis post la celebro de la Eŭropa Tago de Lingvoj en la Amerika kultura Centro, okazinta la 9-an de oktobro. La 14-an de oktobro nekonataj al mi kaj inter si volontuloj kolektiĝis en iu moskva kafejo, distribuis la “tekojn” kaj la 30-an de oktobro okazigis la priskribatan festivalon. Rave kaj brave! La gejunuloj impetegas al la sekvaj venkoj surkampe de la LF-agado. Fakte, por mi la apero de tiu ĉi nova kolektivo de kreemaj gejunuloj estas la plej grava atingo de la 1-a MLFL.